• Email: info at stichtingvzg dot nl

Samen organiseren

Stichting Verenigingsondersteuning zonder Grens heeft er bewust voor gekozen om samenwerkingen aan te gaan met verenigingen in de regio Eijsden-Margraten.
Door samenwerking maak je verenigingen sterker dan het geven van enkel “donaties”:

Er zijn verschillende redenen waarom samenwerking tussen verenigingen en Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens belangrijk kan zijn:

  • Doelstellingen bereiken: verenigingen hebben vaak vergelijkbare doelstellingen. Door samen te werken, kunnen ze via Stichting VZG hun krachten bundelen en hun doelstellingen sneller en efficiënter verwezenlijken.
  • Resources delen: verenigingen hebben vaak beperkte middelen, waardoor ze niet in staat zijn om grote projecten alleen uit te voeren. Door samen te werken met stichting VZG, kunnen we de middelen delen en meer bereiken.
  • Kennis en expertise delen: verenigingen hebben vaak verenigings- specifieke kennis en expertisegebieden. Door samen te werken, kunnen wij onze kennis en expertise delen met andere verenigingen en van elkaar leren.
  • Meerwaarde creëren: door samen te werken, kunnen verenigingen meerwaarde creëren voor hun leden en voor de samenleving als geheel. Samenwerking kan leiden tot nieuwe ideeën, inzichten, innovaties en oplossingen bieden voor problemen.
  • Netwerken: samenwerking met diverse verenigingen helpt om het netwerk van Stichting VZG verder uit te breiden en nieuwe partnerschappen te ontwikkelen. Dit kan leiden tot meer kansen voor samenwerking en groei voor andere verenigingen.

Al met al kan samenwerking tussen verenigingen en Stichting VZG leiden tot betere resultaten en een grotere impact, wat uiteindelijk ten goede komt aan de verenigingen waarmee we samenwerken.

Hoe komt een samenwerking tot stand?

Als Stichting VZG door een vereniging wordt benaderd voor ondersteuning zullen onderstaande stappen worden doorlopen:

Stap 1: vereniging neemt contact op met de stichting waardoor het ondersteuningsverzoek kenbaar wordt gemaakt.
Stap 2: Stichting VZG neemt contact op de vereniging om een afspraak in te plannen om de aanvraag verder te bespreken, in dit gesprek zal duidelijk worden of de ondersteuningsbehoefte ook daadwerkelijk door de stichting ingevuld kan worden.
Stap 3: indien de stichting de ondersteuning kan invullen zal er een plan van aanpak worden opgesteld welke aan de vereniging wordt voorgelegd.
Stap 4: indien de vereniging akkoord gaat zal de stichting starten met de ondersteuning, gedurende het traject zal er continu overleg zijn tussen stichting en vereniging.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK