• Email: info at stichtingvzg dot nl

Wie zijn wij? Stichting VZG

Stichting Verenigingsondersteuning Zonder Grens is een stichting opgericht op 8 november 2022 en is ontstaan door een aantal vrijwilligers die zich graag inzetten voor het welzijn van verenigingen. Vandaag de dag is het voor veel verenigingen lastig om op diverse gebieden te groeien en/of te verbeteren. Denk hierbij aan naamsbekendheid, ledenwerving en de financiële positie van een vereniging.

Vaak proberen verenigingen evenementen te ontplooien om de eerdergenoemde aandachtsgebieden te verbeteren. Echter ontbreekt het vaak aan kennis en kunde om een gedegen evenement op te zetten. Dit heeft vaak te maken met het feit dat de organisatie van een evenement welke kan bijdrage aan de verbetering van de vereniging een heel andere aanpak vereist dan het leiden van een vereniging op vrijwillige basis.

Hier komt de meerwaarde van Stichting VZG als verlengstuk van verenigingen. Binnen de stichting zijn kennis en kunde aanwezig waar een vereniging gebruik van kan maken. Stichting VZG zal zorgen voor de financiële middelen om een evenement mogelijk te maken en samen met haar partners en toeleveranciers ervoor zorgen dat alle aspecten van een evenement worden geregeld.

Hierbij kan men denken aan, horeca, beveiliging, licht en geluid, podia. Dit zijn uiteraard de zaken die voor zichzelf spreken. Maar Stichting VZG gaat nog een stap verder en zal ook zorgen voor ticketverkoop, marketing, de begroting en evenementmanagement.

Tevens heeft de stichting materialen in haar bezit welke nodig zijn bij de organisatie van (grotere) evenementen. Verenigingen hoeven zo niet telkens eenmalige, vaak duurdere, investeringen weg te zetten. Op deze manier kunnen vele verenigingen gebruik maken van deze duurzame materialen tijdens hun evenement.

Wat zijn de kosten voor een vereniging om Stichting VZG in te huren? NIETS!
Stichting VZG ziet het belang van het verenigingsleven en heeft dit hoog in het vaandel staan. Daarom zal de winst van een evenement ook ten goede komen van de vereniging, waarmee de stichting samenwerkt. Winst bij een evenement kan men op verschillende manieren interpreteren bijvoorbeeld uit financieel oogpunt, maar denk bijvoorbeeld ook aan naamsbekenheid of ledenwerving. 

De stichting richt zich op donateurs om haar eigen kosten te dekken, waardoor verenigingen waarmee een samenwerking wordt aangegaan hier niet verantwoordelijk voor zijn. Van deze donaties zal de stichting ook verder investeren in materialen, welke in bezit van de stichting zijn. Deze investeringen kunnen bestaan uit uitbreidingen, vernieuwingen of onderhoud. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u op onze Privacy statement pagina. OK